Bernard Jan de Groot Training en Advies | Training
Bernard Jan de Groot Training en Advies is een ervaren trainer en adviseur, die eerst goed luistert naar de klant en vervolgens samen op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor complexe problemen. Medezeggenschap is voor het goed gesprek organiseren binnen een organisatie. Dat is altijd vanuit een bepaalde visie die het team heeft op de organisatie. Ik begeleid het team in het ontwikkelen van een heldere visie en een strategie. Ik heb gewerkt als Jurist en onderhandelaar bij het CNV voor onder andere ondernemingsraden.
ondernemingsraad training, advies, adviseur, advies ondernemingsraad, adviseur ondernemingsraad, arbeidsvoorwaarden, onderhandelen arbeidsvoorwaarden, OR communicatie, Quickscan Business Model Canvas, Quickscan BMC, organisatievraagstuk, organisatiedoelstelling, beleidsdoelstelling
13150
page,page-id-13150,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Training

Brainstorm

Beweging en Energie

 

De trainingen die ik opzet voor teams en ondernemingsraden, zetten deelnemers in beweging en geven energie. Daarbij komen we altijd tot een inzetbaar resultaat. Mijn klanten kunnen startende ondernemingsraden zijn die een sterk team willen worden. Of teams die tot een plezierige en effectieve rol- en taakverdeling willen komen. Maar het kunnen ook teams zijn  die al jaren samenwerken en met een ingewikkeld vraagstuk worstelen.

Hoe lang duurt een training?

 

De trainingen variëren van één dagdeel tot twee of drie dagen, meestal op een mooie, inspirerende locatie maar het kan ook in company zijn. Mijn trainingen zijn nooit standaard maar altijd maatwerk. Vooraf bespreek ik met een klant uitgebreid de wensen en vervolgens doe ik een programmavoorstel. Organisatie en teams zijn voortdurend aan het veranderen: training is een één van de mogelijke interventies om de verandering in de goede richting te laten gaan. Advies en training lopen vaak door elkaar heen.

Onderwerpen

 

Onderwerpen kunnen zijn: teamdynamiek, rolverdeling, leiderschapstijl, vergadertechniek, onderhandelen, debaten, presenteren, snel lezen, visie & Strategie, vernieuwing MZ, participatie, brainstormen en meer inhoudelijk: arbeidsvoorwaarden, WOR en ARBO.

Voorbeelden van trainingen

Debatteren

Door een goed gesprek, discussie of debat krijgen deelnemers inzicht in overwegingen en argumenten die het standpunt van een ondernemingsraad bepalen.

Coaching

Leden die nieuw zijn in een team of hun functioneren in het team verder willen ontwikkelen, kunnen deelnemen aan coaching.

Voorzitten

In deze training leren deelnemers effectief en gestructureerd voor te zitten en om te gaan met de specifieke dilemma's.

Onderhandelen

Er zijn meerdere onderwerpen op tafel en je onderhandelt met verschillende partijen tegelijk. Je wilt je onderhandelvaardigheden aanscherpen omdat je graag wilt weten wat nu wel en niet werkt bij onderhandelen.

Communicatie en participatie

In projecten rond het betrekken van mensen bij projecten door communicatie en participatie, maken we gebruik van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, zoals priming, framing en verschil in de mate van betrokkenheid

Feedback geven en ontvangen

Of de feedback die je geeft ook effectief is, dat wil zeggen ge¬hoord, begrepen en geaccepteerd wordt, hangt af van een aantal aspecten over inhoud, vorm en relatie. Dat is onderdeel van de aanpak die we hiervoor hebben ontwikkeld.

WOR

Een basiscursus over de WOR voor hen die nieuw zijn in de medezeggenschap. Deelnemers worden op een praktische en aansprekende manier ingewijd in de betekenis van de wet en zijn toepassingen.

Veranderstrategieën

Om te kunnen beoordelen of veranderingsplannen haalbaar zijn, is het voor teamleden handig iets te weten van veranderstijlen, hun aanpak. Het verschil tussen een blauwdruk opleggen en een veranderingsproces starten.

Leiderschapsstijlen

Welke leiderschapstijlen zijn er, hoe werken ze uit? Een team dat iets wil verbeteren aan cultuur, communicatie of slechte sfeer moet iets snappen van de wijze waarop gemanaged kan worden.

Strategisch Snorkelen

Hoewel invloed op het strategisch beleid van de organisatie vrijwel altijd een heikel punt is, kijken we bij het strategisch snorkelen naar de gebeurtenissen, aanleidingen, ontwikkelingen en trends die de organisatie en zijn beleid gaan beïnvloeden

De kunst van het betrekken

Wat veroorzaakt of bevordert betrokkenheid? Hoe organiseer je het? Komen daarin de belangen van bestuurder en OR zodanig overeen dat daarin kan worden samengewerkt? Welke factoren maken dat het kan slagen?

Nieuwe vormen van MZ

In deze thematraining wordt ervaren hoe deze vormen in de praktijk werken en kan uit de eerste hand worden vernomen hoe deze werken.

Deep Democracy

Deep Democraty is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit.

Dienend Leiderschap

“Een dienend-leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen” (Nuyten 2012) Sessie met theorie over dienden leiderschap en praktische oefeningen.

Opstellingen

Hoe is de teamdynamiek? Door alle teamleden positie te laten nemen in de ruimte wordt in één oogopslag duidelijk hoe verhoudingen liggen, waar blokkades zitten en waar de samenwerking prettig verloopt.